THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tư vấn thành lập Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp phổ biến cao nhất trên toàn thế giới. Công ty cổ phần là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn, trong đó Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông, chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. 

Với dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp và đội ngũ luật sư có kinh nghiệm, dịch vụ tư vấn thành lập Công ty cổ phần của Công ty Luật KTD sẽ là sự bảo đảm pháp lý quan trọng cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Thủ tục tư vấn thành lập Công ty cổ phần của KTD Law Firm như sau:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với loại hình Công ty cổ phần:

 Tư vấn pháp luật về mô hình và cơ cấu tổ chức của công ty;

  Tư vấn pháp luật về phương thức hoạt động và điều hành;

  Tư vấn pháp luật về các tiêu chuẩn và điều kiện đối với các chức danh quản lý;

  Tư vấn pháp luật về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

  Tư vấn pháp luật về quyền và nghĩa vụ của cổ đông công ty, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người đại diện theo pháp luật của Công ty.v.v.;

  Tư vấn pháp luật về tỷ lệ và phương thức góp vốn thành lập Công ty, cơ cấu sở hữu cổ phần của các cổ đông trong Công ty;

  Tư vấn pháp luật về phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

  Tư vấn pháp luật về các vấn đề khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh:

KTD Law Firm sẽ tiến hành soạn thảo toàn bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Quý khách chỉ cần cung cấp các thông tin cần thiết cho việc thành lập doanh nghiệp và kiểm tra lại hồ sơ do chúng tôi soạn thảo xem đã phù hợp với yêu cầu của mình hay chưa. Cụ thể, KTD Law Firm sẽ soạn thảo và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty cụ thể như sau:

  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần;

  Điều lệ Công ty;

  Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần;

  Hồ sơ tham gia góp vốn thành lập Công ty trong trường hợp thành viên Công ty là tổ chức/ doanh nghiệp như: Biên bản, Quyết định, Quyết định bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn góp, Danh sách người đại diện theo ủy quyền v.v.;

  Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với cổ đông là tổ chức/ doanh nghiệp;

  Bản sao hợp lệ Giấy CMND/ Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân còn hiệu lực đối với cổ đông là cá nhân và bản sao hợp lệ Giấy CMND/ Hộ chiếu hoặc Căn cước công dâncòn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức/ doanh nghiệp;

  Các văn bản/ giấy tờ khác có liên quan (nếu cần).

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

  Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

  Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả xử lý hồ sơ đã nộp;

  Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý hồ sơ đăng ký kinh doanh;

  Thay mặt khách hàng khắc con dấu pháp nhân cho Công ty; 

  Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục Thông báo về việc sử dụng mẫu dấu của Công ty trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

  Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục đăng bố cáo về việc thành lập Công ty trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

  Thay mặt khách hàng nhận kết quả đăng ký kinh doanh. Kết quả đạt được bao gồm: 01 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế); Con dấu pháp nhân và Thông báo về việc sử dụng mẫu dấu của Công ty trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; kết quả đăng bố cáo về việc thành lập Công ty trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp...\

4. Cam kết sau thành lập:

  Tư vấn miễn phí đăng ký chữ ký số để kê khai thuế qua mạng;

  Thư vấn miễn phí thủ tục mở tài khoản ngân hàng và đăng ký tài khoản ngân hàng với sở Kế hoạch và Đầu tư;

  Tư vấn miễn phí đăng ký nộp thuế điện tử;

  Tư vấn miễn phí đặt in hóa đơn cho doanh nghiệp;

  Tư vấn miễn phí bảo hộ thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu độc quyền;

  Tư vấn miễn phí để khách hàng thực hiện thủ tục kê khai thuế ban đầu;

  Cung cấp bản lưu hồ sơ thành lập Công ty gồm: Điều lệ Công ty; Giấy đề nghị đăng ký thành lập; Danh sách cổ đông, Danh sách người đại diện theo ủy quyền (nếu có) .v.v.

  Hỗ trợ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp;

  Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan nếu có yêu cầu;

  Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo./.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục đăng ký thành lập Công ty cổ phần hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

CÔNG TY LUẬT TNHH KTD

Địa chỉ: | Tầng 3 | Tòa nhà số 18 | Ngõ 35 | Phố Cát Linh | Q. Đống Đa | TP. Hà Nội |

| ĐT: 024 3233 6555 | Hotline: 0934 585 568 |

| Email: Phapluattructuyen@gmail.com | | Website: phapluattructuyen.vn |

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
024 3233 6555
0934 585 568
  • Thành lập doanh nghiệp

  • Tư vấn đầu tư

Bạn đọc quan tâm
Dịch vụ
Đối tác - khách hàng