THỐNG KÊ TRUY CẬP

Dịch vụ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng ngày càng đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro, trong đó có các rủi ro về pháp lý. Do đó, biện pháp hữu hiệu và cần thiết là xây dựng một đội ngũ cán bộ pháp chế vững mạnh để kịp thời tư vấn và hỗ trợ Ban giám đốc trong quá trình điều hành và làm ăn với đối tác. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng dịch vụ tư vấn thường xuyên của chúng tôi để đảm bảo luôn đạt được sự an toàn về pháp lý một cách cao nhất. Các nội dung dịch vụ của chúng tôi gồm:

- Tư vấn về các quy định của pháp luật và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho các vụ việc cụ thể theo yêu cầu của Khách hàng trong các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, bất động sản, xây dựng, kinh doanh, đấu thầu, thuế, lao động, quản lý dự án và các lĩnh vực khác liên quan đến hoạt động của Khách hàng;

- Xem xét và xác nhận tính hợp pháp của các văn bản, tài liệu giao dịch do Khách hàng soạn thảo hoặc thực hiện liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như góp ý cho các văn bản, tài liệu đó;

- Trực tiếp soạn thảo hoặc hỗ trợ Khách hàng soạn thảo các văn bản, tài liệu giao dịch liên quan tới hoạt động kinh doanh của Khách hàng;

- Đại diện hoặc cùng tham gia với tư cách là luật sư hoặc nhà tư vấn của Khách hàng trong các cuộc thảo luận, đàm phán kinh doanh, các vụ khiếu nại, khiếu kiện hay tranh chấp cụ thể và/hoặc các buổi làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Bên thứ ba liên quan đến hoạt động kinh doanh của Khách hàng;

- Tư vấn cho Khách hàng về đường lối, chính sách giải quyết chung liên quan đến các vụ khiếu nại, khiếu kiện hay tranh chấp cụ thể;

- Hỗ trợ Khách hàng trong việc chuẩn bị và trình các hồ sơ/tài liệu tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Trong trường hợp các Bên đối tác của Khách hàng cần sự trợ giúp pháp lý, theo yêu cầu của Khách hàng và các đối tác của Khách hàng, chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các đối tác của Khách hàng với cam kết không gây bất kỳ thiệt hại nào tới các quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của Khách hàng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
024 3233 6555
0934 585 568
  • Thành lập doanh nghiệp

  • Tư vấn đầu tư

Bạn đọc quan tâm
Dịch vụ
Đối tác - khách hàng