THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện qua hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu có tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Theo qui định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, một số đối tượng không được bảo hộ với tư cách là kiểu dáng công nghiệp, ví dụ, hình dáng bên ngoài được quyết định hoàn toàn bởi chức năng của sản phẩm, hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp, hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Kiểu dáng công nghiệp được xác lập quyền trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người muốn được hưởng quyền đối với kiểu dáng công nghiệp phải trực tiếp nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc uỷ quyền cho một Tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ đã được cấp chứng chỉ hành nghề để thực hiện các công việc có liên quan. Một Kiểu dáng công nghiệp có thể bao gồm nhiều phương án (biến thể) khác nhau, trong một đơn đăng ký.

I. Một số lưu ý ban đầu đối với việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

1. Các đối tượng không được bảo hộ

- Hình dáng bên ngoài của sản phẩm được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có trình độ trung bình thuộc lĩnh vực tương ứng.

- Hình dáng bên ngoài do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có hoặc chỉ mang tính kỹ thuật.

- Hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp.

- Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng.

- Kiểu dáng các sản phẩm chỉ có giá trị thẩm mỹ.

2. Hồ sơ đăng ký:

- Tên gọi của Kiểu dáng công nghiệp xin đăng ký.

- Bản mô tả đặc điểm, kiểu dáng mới của sản phẩm.

- Chứng nhận đăng ký kinh doanh (2 bản sao y công chứng)

- Bộ ảnh chụp/bản vẽ theo các hướng: Tổng thể, phía trước, phía sau, bên phải, bên trái, trên xuống, dưới lên.

- Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn, theo mẫu đính kèm, trong trường hợp tác giả Kiểu dáng công nghiệp không phải là người nộp đơn.

- Lĩnh vực sử dụng của sản phẩm được chế tạo theo Kiểu dáng công nghiệp. 

- Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của kiểu dáng công nghiệp và phải phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bộ hình vẽ kiểu dáng công nghiệp và bao gồm các nội dung sau:

     +Tên sản phẩm hoặc bộ phận sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp

     + Chỉ số Phân loại Kiểu dáng công nghiệp Quốc tế (theo Thoả ước Locarno)

     + Lĩnh vực sử dụng của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp

     + Các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết

     +  Liệt kê ảnh chụp hoặc hình vẽ kiểu dáng công nghiệp

     + Bản chất của kiểu dáng công nghiệp, trong đó cần nêu rõ đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ khác biệt với kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.

II. Dịch vụ của KTD Law Firm trong lĩnh vực tư vấn kiểu dáng công nghiệp

1. Tư vấn trước khi đăng ký:

- Tư vấn phân loại kiểu dáng (lĩnh vực bảo hộ kiểu dáng)

- Tư vấn tra cứu kiểu dáng để xác định khả năng kiểu dáng chuẩn bị đăng ký có tương tự hoặc trùng lắp với kiểu dáng đã nộp đơn tới Cục Sở hữu trí tuệ hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận tại Việt Nam.

- Tư vấn về bảo hộ các đối tượng khác liên quan đến kiểu dáng như đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bao bì, nhãn mác sản phẩm,…

2. Thiết lập hồ sơ đăng ký kiểu dáng:

- Lập tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

- In bộ hình kiểu dáng đăng ký.

3. Tiến hành Đăng ký xác lập quyền:

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kiểu dáng tại Cục SHTT Việt Nam trong vòng 15 ngày.

- Chuyển giao hồ sơ tờ khai có dấu nhận đơn của Cục SHTT Việt Nam cho doanh nghiệp trong vòng 03 ngày.

4. Quá trình theo dõi đơn đăng ký:

- Theo dõi tiến trình ra thông báo xét nghiệp hình thức, xét nghiệm nội dung, thông báo tranh chấp, thông báo cấp văn bằng.

- Soạn công văn trả lời phúc đáp công văn thông báo của Cục sở hữu trí tuệ.

- 07 ngày: xác lập quyền ưu tiên đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.

- 02 tháng(kể từ này nộp đơn): Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

- 09 tháng(kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ): Thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký Kiểu dáng công nghiệp.

- Thời hạn qui định cho thủ tục đăng ký Kiểu dáng công nghiệp là 12 tháng.

- Thời hạn bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp là 5 năm và có thể gia hạn bảo hộ hai lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm.hạn).

Hãy liên hệ với KTD Law Firm ngay bây giờ để được chúng tôi tư vấn cụ thể!

không có nội dung nào.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
024 3233 6555
0934 585 568
  • Thành lập doanh nghiệp

  • Tư vấn đầu tư

Bạn đọc quan tâm
Dịch vụ
Đối tác - khách hàng