THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Công ty Luật KTD hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong các trường hợp cụ thể như sau:

I. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký:

1.1.Thành phần hồ sơ 

1. Thông báo đổi thay đổi địa chỉ trụ sở chính (theo mẫu quy định).

2. Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên,  của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.

3. Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên, của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.

4. Các văn bản của Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính cấp cho doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển trụ sở chính của Công ty sang quận/huyện khác so với trụ sở chính đã đăng ký.

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tùy thuộc vào từng doanh nghiệp).

1.2.Số lượng hồ sơ và thời gian thực hiện

1. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

2. Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ).

II. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác:

 2.1. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo đổi thay đổi địa chỉ trụ sở chính (theo mẫu quy định).

2. Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên,  của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.

3. Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên,  của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.

4. Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty và danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo theo mô hình bao gồm Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

5. Các văn bản của Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính cấp cho doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển trụ sở chính.

6. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tùy thuộc vào từng doanh nghiệp).

2.2. Số lượng hồ sơ và thời gian thực hiện

-  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

-  Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ).

Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH KTD

Địa chỉ: | Tầng 3 | Số nhà 18 | Ngõ 35 | Phố Cát Linh | Q. Đống Đa | TP. Hà Nội |

 | Hotline: 0934 585 568 |

| Email: Phapluattructuyen@gmail.com | | Website: phapluattructuyen.vn |

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
024 3233 6555
0934 585 568
  • Thành lập doanh nghiệp

  • Tư vấn đầu tư

Bạn đọc quan tâm
Dịch vụ
Đối tác - khách hàng